‘A NICASTRISI

Tradizionale

Quantu è bella'sta Nicastrisi quandu lu pani fa
ccu lu vìantu di li minni la farina fa vulà

Pacchianella anima bella, pacchianella vìanimi a cunsulà

Quantu è bella ‘sta Nicastrisi quandu alla spisa và
e ccu stà gunnella tisa mi ‘sta fandu ‘nnamurà

Quantu è bella ‘sta Nicastrisi quandu alla chìasa và
E ccu ‘n'ùacchiu guarda ‘nterra e ccu ‘n'autru l'amuri fa

Nu juarnu jiandu all'acqua, anima mia palumba vola,
‘nu juarnu jiandu all'acqua alla funtana,

‘ncuntrài ‘na schettulilla , anima mia palumba vola,
‘ncuntrai ‘na schettulilla sula sula

Pacchianella Nicastrisi mi ‘sta fandu ‘nnamurà,
dunamìllu ‘nu vasìllu nun mi fari dispirà.

Ppi sintìri ‘sta Nicastrisi fù la ruìna mia,
‘nduvi vajiu mu la trùavu ‘n'autra bella cumu a tia.

Pacchianella anima bella, pacchianella vìanimi a cunsulà.