RUSINA MIA

G. Renda


Cum'era bella Rusina mia!
Cchi nàtichi tundi! ..e chi minni c'avia!

‘Na vota era lu mia ‘stu maccaturu(1)
e mò lu vijiu(2) ad autri maniàri(3)

Si monaca ti fhai…lu fhuacu attizzi,
si ti mariti…lu ‘mpiarnu t'abbrazzi

Si la schetta(4) sapera quantu sa la maritata…
Si mintèra ‘ntra lu liattu e fhacèra la malata.

L'amuri veru veni di l'amuri..
La cuntintizza..veni di lu cori

a donna, quandu è bella di natura,
cchjiù trascurata và…chjiù bella pari!

Cum'era bella Rusina mia!…
Cchi natichi tundi!….e cchi minni c'avìa!


1 fazzoletto
2 vedo
3 tenere in mano
4 ragazza non ancora maritata